LOKALIZACJA

Nasz adres:

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  66-008 Świdnica
  ul. Ogrodowa 36
  woj. lubuskie
  tel. (68)32-73-213, fax (68)32-73-533
  przedszkole (68)32-73-125
  e-mail: swidnicazs@wp.pl

INFORMACJE

Zespół Szkół w Świdnicy rozpoczął swoją działalność 1 września 1999 roku na bazie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej. Sześć lat później – w roku 2005 – dołączyliśmy do rodziny szkół noszących z dumą imię Jana Pawła II. W skład naszego zespołu wchodzą:

 • Gimnazjum;
 • Szkoła Podstawowa;
 • Filia Szkoły Podstawowej w Koźli;
 • Oddziały Przedszkolne w Świdnicy i Koźli.

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa znajdują się przy ulicy Ogrodowej 36, Oddział Przedszkolny przy ulicy Długiej 30. Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Koźli mieszczą się w jednym budynku.

Zespół Szkół w Świdnicy jest kameralną szkołą, w której nikt nie jest anonimowy. Zapewniamy uczniom rzetelne przygotowanie do dalszej nauki i przyjemną atmosferę na co dzień. Aby nasi wychowankowie byli  bezpieczni, w  budynku szkoły i na zewnątrz zainstalowano monitoring  wizyjny.  Wyróżnia nas otwartość na drugiego człowieka, młodzież uczy się rozwiązywać różne problemy. Placówka jest nowoczesną szkołą, wyposażoną w środki dydaktyczne XXI wieku: tablice interaktywne, komputery i rzutniki multimedialne. Nasza kadra pedagogiczna organizuje liczne koła przedmiotowe, zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. Wszystkie dzieci mogą korzystać z opieki pedagogicznej i logopedycznej.

Już od Szkoły Podstawowej uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego – od kl. 1, niemieckiego – od kl. 4. Uczniowie mogą korzystać z dwóch pracowni komputerowych i dużej czytelni multimedialnej. Od września 2010 roku, kiedy został zakończony wieloetapowy proces rozbudowy naszej placówki, do naszej dyspozycji została oddana pełnowymiarowa, wzorcowo wyposażona hala sportowa.

W 2014 roku w ramach zmniejszania nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w znaczący sposób został dofinansowany ze środków unijnych Oddział Przedszkolny – dzięki temu maluchy mogą na co dzień korzystać z nowoczesnych urządzeń technologii informacyjnej. Powstało również miejsce rekreacji i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu – kolorowy plac zabaw.

Młodzież uczęszczająca do naszej placówki wywodzi się z 12 wiosek leżących na terenie Gminy Świdnica – są to Piaski, Łochowo, Letnica, Koźla, Grabowiec, Lipno, Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Słone i Wilkanowo oraz Świdnica. Wszystkich dowożą 4 gimbusy finansowane przez samorząd lokalny. To właśnie dzięki samorządowi Gminy Świdnica nasza Szkoła wciąż się rozwija, czego najnowszym dowodem jest termomodernizacja placówki.


Misja Szkoły
Szkoła - przyjemne, radosne i spokojne miejsce do pracy i nie tylko.
W naszej szkole człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego.
MENU GŁÓWNE
Licznik odwiedzin
Nasze logo


 
WEBMASTER
2002 - 2016
Marcin Strzelczyk