Samorząd Szkolny


opiekunowie Aneta Bukowiecka, Katarzyna Olichwer, Anna Lisiecka


Rok szkolny 2017/2018

W imieniu Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy wykazali się dobrym sercem i włączyli się w akcje mające na celu pomoc potrzebującym.

Dziękujemy również za pozytywny odzew ze strony wychowawców i uczniów na akcję „Kartka dla Powstańca”.  Nasi uczniowie, poza włączeniem się w akcję „BohaterON”, wykonali własnoręcznie piękne kartki z życzeniami, które zostały przesłane do osób walczących w Powstaniu Warszawskim.

Kolejną działaniem były „Pola nadziei” – akcja, w którą zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale też mieszkańcy gminy Świdnica. Dzięki sprzedaży 1200 cebulek żonkili i tulipanów udało nam się zebrać aż 1545,69 zł.

Ponadto dziękujemy naszym wychowankom za porządkowanie nagrobków, pod opieką pani Wioletty Tkaczyk, przed dniem 1 listopada. Dzięki wam żaden grób nie był wtedy zaniedbany i zapomniany.

Udział w tych wszystkich akcjach pokazuje, jakie macie wielkie serducha!!!

Opiekunowie SU