Startujemy z zajęciami w roku szkolnym 2017/2018


Zajęcia projektowe

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Od 1 września 2017 r.  uczniowie naszej szkoły biorą udział w szeroko zakrojonym przedsięwzięciu o nazwie ”ŚWIAT NAUKI”.

Jest to projekt obejmujący tygodniowo: 

 • 7 godzin zajęć rozwijających z matematyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z chemii, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z fizyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z geografii, 
 • 7 godzin rozwijających z informatyki, 
 • 6 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z chemii, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z biologii, 
 • 4 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki, 
 • doradztwo zawodowe z psychologiem dla wszystkich klas gimnazjum, 
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zajęcia rozwijające z fizyki

Uczniowie na zajęciach rozwijających z fizyki wykonują doświadczenia z użyciem przyrządów, które zostały zakupione w ramach projektu. Uczniowie dokonywali analizy działania termometru Galileusza. Przemiany energii uczyli się korzystając z przyrządów do ich demonstracji - koła Maxwella. Zjawisko bezwładności i I zasadę dynamiki Newtona badali na przyrządzie do inercji. Zajęcia te to nie tylko doświadczenia w gabinecie fizycznym, to również obserwacje astronomiczne i poznawanie tajników astronomii ( gwiazdozbiory, Księżyc i misje Apollo ).

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki

Zajęcia rozwijające z matematyki, to uczenie przez doświadczenie i zabawę - budowanie deltoidów ( latawce), gry planszowe.

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Zajęcia rozwijające z informatyki

Grafika komputerowa

Impresje graficzne twórczości Stanisława Wyspiańskiego -dziecięcy portret, kwiaty polskie stworzone w stylu secesji obowiązującym w sztuce europejskiej drugiej połowy XIX w i początku XXw.

Nowe technologie

Robot Photon jest pierwszym na świecie robotem, który rozwija się razem z dzieckiem. Stara się z całych sił, aby dzieci nauczyły się:

 • logicznego myślenia,
 • nowych technologii,
 • podstaw programowania,
 • szybkiego podejmowania decyzji,
 • rozwijania pamięci.

Pracujemy z najnowszą tablicą interaktywną marki Avtek, która wyróżnia się na rynku niezwykle bogatą funkcjonalnością zachowując przy tym przystępną cenę. Precyzyjna technologia podczerwieni pozwala na jednoczesne korzystanie z 10 punktów dotyku, paski skrótów po obu stronach dają szybki dostęp do kluczowych funkcji, a interaktywna półka umożliwia szybką zmianę kolorów przez zwykłe podniesienie pisaka! To jednak nie wszystko ponieważ dzięki wykorzystaniu porcelanowej powierzchni PolyVision e3 TT-Board Pro otrzymuje niezwykle wysokie parametry wytrzymałości i suchościeralności przy zachowaniu wysokich jakości obrazu wyświetlanego z projektora.

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Zajęcia kółka języka angielskiego są skierowane do uczniów, którzy chcieliby udoskonalić swoje sprawności komunikacyjne,
a zwłaszcza umiejętność mówienia w języku angielskim oraz rozumienia ze słuchu, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych – ich historii, geografii, kultury, obyczajów i obrzędów. Zajęcie te dają uczniom okazję i szansę, aby lepiej przygotować się do różnego rodzaju konkursów i olimpiad językowych, jak również do egzaminu gimnazjalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Uczniowie mają możliwość skorzystania z tablicy interaktywnej, która wykorzystuje  ćwiczenia  oparte na materiale audiowizualnym oraz multimedialnym, który skutecznie oddziałuje na wyobraźnie i zmysły ucznia.

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Zajęcia z doradcą zawodowym

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Zajęcia rozwijające z chemii

Chemia? Co ciekawego może dziać się na takich zajęciach? Otóż na naszych spotkaniach wykonujemy wiele nieziemskich doświadczeń, dzięki którym możemy np. poznawać właściwości różnych substancji chemicznych. Po praktyce przyswajamy teorię, rozwiązując kilka przyjemnych zadań. Jednym słowem na kółku chemicznym nigdy nie ma nudy.
Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Zajęcia rozwijające z geografii

Minione cywilizacje pozostawiły moc tajemnic. Wokół nas znajdują się święte niegdyś miejsca, symboliczne krajobrazy, starożytne miasta czy zaginione lądy, które fascynują w równej mierze naukowców, jak również zwykłych poszukiwaczy przygód – uczniów gimnazjum. Swoją pasję rozwijają w ramach projektu „Świat Nauki” realizowanego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Zajęcia te rozwijają zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego. Uczą efektywnego współdziałania w zespole, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, a także efektywnego posługiwania się technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. Rozwijają również dociekliwość poznawczą gimnazjalistów.
Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Aktualności w roku szkolnym 2016/2017

Już od kilku tygodni uczniowie naszej szkoły biorą udział w szeroko zakrojonym przedsięwzięciu o nazwie ”ŚWIAT NAUKI”.

Jest to projekt obejmujący tygodniowo: 

 • 7 godzin zajęć rozwijających z matematyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z chemii, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z fizyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z geografii, 
 • 7 godzin rozwijających z informatyki, 
 • 7 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z chemii, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z biologii, 
 • 4 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki, 
 • doradztwo zawodowe z psychologiem dla wszystkich klas gimnazjum, 
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Mamy nadzieję, że udział w tych praktycznych lekcjach przyczyni się do wzrostu zainteresowania się uczniów ciekawym światem nauki.

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia rozwijające z fizyki

Zajęcia rozwijające z geografii

Zajęcia rozwijające z geografii w ramach projektu ,,Świat nauki” przeznaczone są dla uczniów, którzy pasjonują się geografią, są otwarci na świat, a swoją wiedzę pragną pogłębiać i dzielić się z innymi. Prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Zmuszają młodzież do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Uczniowie uczą się podejmować decyzje, funkcjonować w grupie, odpowiadać za własne posunięcia.


Zajęcia rozwijające z chemii, biologii


Zajęcia rozwijające z informatyki

Zajęcia rozwijające z informatyki w ramach projektu ,,Świat nauki” przeznaczone są dla uczniów, którzy pasjonują się szeroko rozumianym pojęciem informatyka. Są to zajęcia z grafiki komputerowej, zastosowania oprogramowania użytkowego, rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi IT.

W zajęciach rozwijających z informatyki uczniowie Szkoły Podstawowej rozwijali swoje zainteresowania w poszukiwaniu nowych interpretacji plastycznych w programie graficznym Paint. Stosując nowe narzędzia wypowiedzi plastycznej w tworzeniu obrazów graficznych. A grupa gimnazjalistów skupiała swoje działania na tworzeniu i łączeniu obrazów bitowych i wektorowych za pomocą oferowanych narzędzi graficznych programów Gimp i Corel Draw. Działania te stanowiły końcową wypowiedź artystyczną każdego uczestnika zajęć.
.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Rekrutacja (16.02.2017 r.)

W naszej szkole rusza projekt „Świat Nauki”. Będzie on realizowany w latach 2017 – 2023.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające z fizyki, chemii, geografii, języka angielskiego, informatyki oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Ponadto pojawi się oferta zajęć wyrównawczych z chemii, biologii i matematyki.

Zajęciami objęci zostaną uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej - klasy 4 - 6.

Aktualnie trwa rekrutacja. Prosimy dzieci i rodziców o jak najszybsze dostarczenie deklaracji.

Pierwsze zajęcia zaplanowane są na 1 marca 2017r.

Informacje ogólne ( 6.02.2017 r.)

Gmina Świdnica przystępuje do realizacji nowego projektu (komponent świdnicki).

 

Tytuł projektu:                  Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nr konkursu:                        PRLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16

Oś priorytetowa:                 8. Nowoczesna edukacja

Działanie:                   8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Poddziałanie:                        8.2.3. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra.

 

Planowane działania:

zajęcia rozwijające:

 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka
 • chemia
 • geografia
 • fizyka

zajęcia wyrównawcze:

 • matematyka
 • chemia
 • biologia

zakup środków trwałych niezbędnych do zrealizowania  zadań rozwijających i wyrównawczych (wyposażenie laboratoriów zajęciowych):

·         6 tablic  interaktywnych z projektorem i statywem (zestaw) – 33600zł

·         8 laptopów – 16000zł

·         4 komputery stacjonarne (zestaw) - 12000zł

·         2 radiomagnetofony – 500zł

·         pomoce dydaktyczne do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

·         oprogramowanie do tablicy interaktywnej na zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

·         oprogramowanie do tablicy interaktywnej na zajęcia z j. angielskiego

·         pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych;

razem około 14000zł

·         oprogramowanie na zajęcia rozwijające z informatyki – 3600zł

·         doradztwo zawodowe – wizyty studyjne:

1.      CKZiU (dawny ZSP) w Sulechowie (zawody: informatyk, elektryk, mechatronik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych;)

2.      PWSZ w Sulechowie (zawody: energetyk, technolog żywności i żywienia człowieka, specjalista administracji)

3.      ZSZ PBO w Zielonej Górze (operator obrabiarek sterowanych numerycznie, ślusarz narzędziowy, operator maszyn i urządzeń odlewniczych);

4.      Royalpack w Słonem (konstruktor, grafik, operator maszyny drukującej offsetowej, kaszerują

5.      Elwiz S.A. w Świdnicy (pracownik produkcji stolarki aluminiowej i PCV, monter okien i przeszkleń);

6.      Lumel Alucast Sp. z o.o. w Zielonej Górze – (operator obrabiarek sterowanych numerycznie, ślusarz narzędziowy, operator maszyn i urządzeń odlewniczych);

·         prace budowlano-montażowe – 70000zł