Startujemy z zajęciami w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia rozwijające z fizykiZajęcia rozwijające z informatyki


Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
Już od 11 września uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu  ”ŚWIAT NAUKI”.

Aktualności

Już od kilku tygodni uczniowie naszej szkoły biorą udział w szeroko zakrojonym przedsięwzięciu o nazwie ”ŚWIAT NAUKI”.

Jest to projekt obejmujący tygodniowo: 

 • 7 godzin zajęć rozwijających z matematyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z chemii, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z fizyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z geografii, 
 • 7 godzin rozwijających z informatyki, 
 • 7 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z chemii, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z biologii, 
 • 4 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki, 
 • doradztwo zawodowe z psychologiem dla wszystkich klas gimnazjum, 
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Mamy nadzieję, że udział w tych praktycznych lekcjach przyczyni się do wzrostu zainteresowania się uczniów ciekawym światem nauki.

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia rozwijające z fizyki

Zajęcia rozwijające z geografii

Zajęcia rozwijające z geografii w ramach projektu ,,Świat nauki” przeznaczone są dla uczniów, którzy pasjonują się geografią, są otwarci na świat, a swoją wiedzę pragną pogłębiać i dzielić się z innymi. Prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Zmuszają młodzież do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Uczniowie uczą się podejmować decyzje, funkcjonować w grupie, odpowiadać za własne posunięcia.


Zajęcia rozwijające z chemii, biologii


Zajęcia rozwijające z informatyki

Zajęcia rozwijające z informatyki w ramach projektu ,,Świat nauki” przeznaczone są dla uczniów, którzy pasjonują się szeroko rozumianym pojęciem informatyka. Są to zajęcia z grafiki komputerowej, zastosowania oprogramowania użytkowego, rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi IT.

W zajęciach rozwijających z informatyki uczniowie Szkoły Podstawowej rozwijali swoje zainteresowania w poszukiwaniu nowych interpretacji plastycznych w programie graficznym Paint. Stosując nowe narzędzia wypowiedzi plastycznej w tworzeniu obrazów graficznych. A grupa gimnazjalistów skupiała swoje działania na tworzeniu i łączeniu obrazów bitowych i wektorowych za pomocą oferowanych narzędzi graficznych programów Gimp i Corel Draw. Działania te stanowiły końcową wypowiedź artystyczną każdego uczestnika zajęć.
.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Rekrutacja (16.02.2017 r.)

W naszej szkole rusza projekt „Świat Nauki”. Będzie on realizowany w latach 2017 – 2023.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające z fizyki, chemii, geografii, języka angielskiego, informatyki oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Ponadto pojawi się oferta zajęć wyrównawczych z chemii, biologii i matematyki.

Zajęciami objęci zostaną uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej - klasy 4 - 6.

Aktualnie trwa rekrutacja. Prosimy dzieci i rodziców o jak najszybsze dostarczenie deklaracji.

Pierwsze zajęcia zaplanowane są na 1 marca 2017r.

Informacje ogólne ( 6.02.2017 r.)

Gmina Świdnica przystępuje do realizacji nowego projektu (komponent świdnicki).

 

Tytuł projektu:                  Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nr konkursu:                        PRLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16

Oś priorytetowa:                 8. Nowoczesna edukacja

Działanie:                   8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Poddziałanie:                        8.2.3. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra.

 

Planowane działania:

zajęcia rozwijające:

 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka
 • chemia
 • geografia
 • fizyka

zajęcia wyrównawcze:

 • matematyka
 • chemia
 • biologia

zakup środków trwałych niezbędnych do zrealizowania  zadań rozwijających i wyrównawczych (wyposażenie laboratoriów zajęciowych):

·         6 tablic  interaktywnych z projektorem i statywem (zestaw) – 33600zł

·         8 laptopów – 16000zł

·         4 komputery stacjonarne (zestaw) - 12000zł

·         2 radiomagnetofony – 500zł

·         pomoce dydaktyczne do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

·         oprogramowanie do tablicy interaktywnej na zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

·         oprogramowanie do tablicy interaktywnej na zajęcia z j. angielskiego

·         pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych;

razem około 14000zł

·         oprogramowanie na zajęcia rozwijające z informatyki – 3600zł

·         doradztwo zawodowe – wizyty studyjne:

1.      CKZiU (dawny ZSP) w Sulechowie (zawody: informatyk, elektryk, mechatronik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych;)

2.      PWSZ w Sulechowie (zawody: energetyk, technolog żywności i żywienia człowieka, specjalista administracji)

3.      ZSZ PBO w Zielonej Górze (operator obrabiarek sterowanych numerycznie, ślusarz narzędziowy, operator maszyn i urządzeń odlewniczych);

4.      Royalpack w Słonem (konstruktor, grafik, operator maszyny drukującej offsetowej, kaszerują

5.      Elwiz S.A. w Świdnicy (pracownik produkcji stolarki aluminiowej i PCV, monter okien i przeszkleń);

6.      Lumel Alucast Sp. z o.o. w Zielonej Górze – (operator obrabiarek sterowanych numerycznie, ślusarz narzędziowy, operator maszyn i urządzeń odlewniczych);

·         prace budowlano-montażowe – 70000zł