Startujemy z zajęciami w roku szkolnym 2017/2018


Zajęcia projektowe

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Od 1 września 2017 r.  uczniowie naszej szkoły biorą udział w szeroko zakrojonym przedsięwzięciu o nazwie ”ŚWIAT NAUKI”.

Jest to projekt obejmujący tygodniowo: 

 • 7 godzin zajęć rozwijających z matematyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z chemii, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z fizyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z geografii, 
 • 7 godzin rozwijających z informatyki, 
 • 6 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z chemii, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z biologii, 
 • 4 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki, 
 • doradztwo zawodowe z psychologiem dla wszystkich klas gimnazjum, 
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zajęcia rozwijające z fizyki

Uczniowie na zajęciach rozwijających z fizyki wykonują doświadczenia z użyciem przyrządów, które zostały zakupione w ramach projektu. Uczniowie dokonywali analizy działania termometru Galileusza. Przemiany energii uczyli się korzystając z przyrządów do ich demonstracji - koła Maxwella. Zjawisko bezwładności i I zasadę dynamiki Newtona badali na przyrządzie do inercji. Zajęcia te to nie tylko doświadczenia w gabinecie fizycznym, to również obserwacje astronomiczne i poznawanie tajników astronomii ( gwiazdozbiory, Księżyc i misje Apollo ).

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki

Zajęcia rozwijające z matematyki, to uczenie przez doświadczenie i zabawę - budowanie deltoidów ( latawce), gry planszowe.

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Zajęcia rozwijające z informatyki

Grafika komputerowa

Impresje graficzne twórczości Stanisława Wyspiańskiego -dziecięcy portret, kwiaty polskie stworzone w stylu secesji obowiązującym w sztuce europejskiej drugiej połowy XIX w i początku XXw.

Nowe technologie

Robot Photon jest pierwszym na świecie robotem, który rozwija się razem z dzieckiem. Stara się z całych sił, aby dzieci nauczyły się:

 • logicznego myślenia,
 • nowych technologii,
 • podstaw programowania,
 • szybkiego podejmowania decyzji,
 • rozwijania pamięci.

Pracujemy z najnowszą tablicą interaktywną marki Avtek, która wyróżnia się na rynku niezwykle bogatą funkcjonalnością zachowując przy tym przystępną cenę. Precyzyjna technologia podczerwieni pozwala na jednoczesne korzystanie z 10 punktów dotyku, paski skrótów po obu stronach dają szybki dostęp do kluczowych funkcji, a interaktywna półka umożliwia szybką zmianę kolorów przez zwykłe podniesienie pisaka! To jednak nie wszystko ponieważ dzięki wykorzystaniu porcelanowej powierzchni PolyVision e3 TT-Board Pro otrzymuje niezwykle wysokie parametry wytrzymałości i suchościeralności przy zachowaniu wysokich jakości obrazu wyświetlanego z projektora.

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Zajęcia kółka języka angielskiego są skierowane do uczniów, którzy chcieliby udoskonalić swoje sprawności komunikacyjne,
a zwłaszcza umiejętność mówienia w języku angielskim oraz rozumienia ze słuchu, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych – ich historii, geografii, kultury, obyczajów i obrzędów. Zajęcie te dają uczniom okazję i szansę, aby lepiej przygotować się do różnego rodzaju konkursów i olimpiad językowych, jak również do egzaminu gimnazjalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Uczniowie mają możliwość skorzystania z tablicy interaktywnej, która wykorzystuje  ćwiczenia  oparte na materiale audiowizualnym oraz multimedialnym, który skutecznie oddziałuje na wyobraźnie i zmysły ucznia.

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]

Zajęcia z doradcą zawodowym

Galeria zdjęć  [zobacz wiecej...]


Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Aktualności w roku szkolnym 2016/2017

Już od kilku tygodni uczniowie naszej szkoły biorą udział w szeroko zakrojonym przedsięwzięciu o nazwie ”ŚWIAT NAUKI”.

Jest to projekt obejmujący tygodniowo: 

 • 7 godzin zajęć rozwijających z matematyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z chemii, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z fizyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z geografii, 
 • 7 godzin rozwijających z informatyki, 
 • 7 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z chemii, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z biologii, 
 • 4 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki, 
 • doradztwo zawodowe z psychologiem dla wszystkich klas gimnazjum, 
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Mamy nadzieję, że udział w tych praktycznych lekcjach przyczyni się do wzrostu zainteresowania się uczniów ciekawym światem nauki.

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia rozwijające z fizyki

Zajęcia rozwijające z geografii

Zajęcia rozwijające z geografii w ramach projektu ,,Świat nauki” przeznaczone są dla uczniów, którzy pasjonują się geografią, są otwarci na świat, a swoją wiedzę pragną pogłębiać i dzielić się z innymi. Prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Zmuszają młodzież do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Uczniowie uczą się podejmować decyzje, funkcjonować w grupie, odpowiadać za własne posunięcia.


Zajęcia rozwijające z chemii, biologii


Zajęcia rozwijające z informatyki

Zajęcia rozwijające z informatyki w ramach projektu ,,Świat nauki” przeznaczone są dla uczniów, którzy pasjonują się szeroko rozumianym pojęciem informatyka. Są to zajęcia z grafiki komputerowej, zastosowania oprogramowania użytkowego, rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi IT.

W zajęciach rozwijających z informatyki uczniowie Szkoły Podstawowej rozwijali swoje zainteresowania w poszukiwaniu nowych interpretacji plastycznych w programie graficznym Paint. Stosując nowe narzędzia wypowiedzi plastycznej w tworzeniu obrazów graficznych. A grupa gimnazjalistów skupiała swoje działania na tworzeniu i łączeniu obrazów bitowych i wektorowych za pomocą oferowanych narzędzi graficznych programów Gimp i Corel Draw. Działania te stanowiły końcową wypowiedź artystyczną każdego uczestnika zajęć.
.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Rekrutacja (16.02.2017 r.)

W naszej szkole rusza projekt „Świat Nauki”. Będzie on realizowany w latach 2017 – 2023.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające z fizyki, chemii, geografii, języka angielskiego, informatyki oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Ponadto pojawi się oferta zajęć wyrównawczych z chemii, biologii i matematyki.

Zajęciami objęci zostaną uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej - klasy 4 - 6.

Aktualnie trwa rekrutacja. Prosimy dzieci i rodziców o jak najszybsze dostarczenie deklaracji.

Pierwsze zajęcia zaplanowane są na 1 marca 2017r.

Informacje ogólne ( 6.02.2017 r.)

Gmina Świdnica przystępuje do realizacji nowego projektu (komponent świdnicki).

 

Tytuł projektu:                  Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nr konkursu:                        PRLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16

Oś priorytetowa:                 8. Nowoczesna edukacja

Działanie:                   8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Poddziałanie:                        8.2.3. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra.

 

Planowane działania:

zajęcia rozwijające:

 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka
 • chemia
 • geografia
 • fizyka

zajęcia wyrównawcze:

 • matematyka
 • chemia
 • biologia

zakup środków trwałych niezbędnych do zrealizowania  zadań rozwijających i wyrównawczych (wyposażenie laboratoriów zajęciowych):

·         6 tablic  interaktywnych z projektorem i statywem (zestaw) – 33600zł

·         8 laptopów – 16000zł

·         4 komputery stacjonarne (zestaw) - 12000zł

·         2 radiomagnetofony – 500zł

·         pomoce dydaktyczne do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

·         oprogramowanie do tablicy interaktywnej na zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

·         oprogramowanie do tablicy interaktywnej na zajęcia z j. angielskiego

·         pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych;

razem około 14000zł

·         oprogramowanie na zajęcia rozwijające z informatyki – 3600zł

·         doradztwo zawodowe – wizyty studyjne:

1.      CKZiU (dawny ZSP) w Sulechowie (zawody: informatyk, elektryk, mechatronik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych;)

2.      PWSZ w Sulechowie (zawody: energetyk, technolog żywności i żywienia człowieka, specjalista administracji)

3.      ZSZ PBO w Zielonej Górze (operator obrabiarek sterowanych numerycznie, ślusarz narzędziowy, operator maszyn i urządzeń odlewniczych);

4.      Royalpack w Słonem (konstruktor, grafik, operator maszyny drukującej offsetowej, kaszerują

5.      Elwiz S.A. w Świdnicy (pracownik produkcji stolarki aluminiowej i PCV, monter okien i przeszkleń);

6.      Lumel Alucast Sp. z o.o. w Zielonej Górze – (operator obrabiarek sterowanych numerycznie, ślusarz narzędziowy, operator maszyn i urządzeń odlewniczych);

·         prace budowlano-montażowe – 70000zł