Aktualności

Już od kilku tygodni uczniowie naszej szkoły biorą udział w szeroko zakrojonym przedsięwzięciu o nazwie ”ŚWIAT NAUKI”.

Jest to projekt obejmujący tygodniowo: 

 • 7 godzin zajęć rozwijających z matematyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z chemii, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z fizyki, 
 • 2 godziny zajęć rozwijających z geografii, 
 • 7 godzin rozwijających z informatyki, 
 • 7 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z chemii, 
 • 1 godzinę zajęć wyrównawczych z biologii, 
 • 4 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki, 
 • doradztwo zawodowe z psychologiem dla wszystkich klas gimnazjum, 
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Mamy nadzieję, że udział w tych praktycznych lekcjach przyczyni się do wzrostu zainteresowania się uczniów ciekawym światem nauki.

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia rozwijające z fizyki

Zajęcia rozwijające z geografii

Zajęcia rozwijające z geografii w ramach projektu ,,Świat nauki” przeznaczone są dla uczniów, którzy pasjonują się geografią, są otwarci na świat, a swoją wiedzę pragną pogłębiać i dzielić się z innymi. Prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Zmuszają młodzież do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Uczniowie uczą się podejmować decyzje, funkcjonować w grupie, odpowiadać za własne posunięcia.


Zajęcia rozwijające z chemii, biologii


Zajęcia rozwijające z informatyki

Zajęcia rozwijające z informatyki w ramach projektu ,,Świat nauki” przeznaczone są dla uczniów, którzy pasjonują się szeroko rozumianym pojęciem informatyka. Są to zajęcia z grafiki komputerowej, zastosowania oprogramowania użytkowego, rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi IT.

W zajęciach rozwijających z informatyki uczniowie Szkoły Podstawowej rozwijali swoje zainteresowania w poszukiwaniu nowych interpretacji plastycznych w programie graficznym Paint. Stosując nowe narzędzia wypowiedzi plastycznej w tworzeniu obrazów graficznych. A grupa gimnazjalistów skupiała swoje działania na tworzeniu i łączeniu obrazów bitowych i wektorowych za pomocą oferowanych narzędzi graficznych programów Gimp i Corel Draw. Działania te stanowiły końcową wypowiedź artystyczną każdego uczestnika zajęć.
.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego