Zapisy do szkoły
i przedszkola na rok szkolny 2019/2020


Nabór 2019/2020 
Podanie do przedszkola [plik.pdf]

Deklaracja kontynuacji nauki w przedszkolu [plik.pdf]

Kryteria rekrutacji [plik.pdf]

Oświadczenie o wielodzietności rodziny [plik.pdf]

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [plik.pdf]


Podanie do szkoły podstawowej [plik.pdf]

Rekrutacja 2019/2020 lista przyjętych dzieci do Przedszkolainformacje po naborze


Rekrutacja 2019/2020 lista przyjętych dzieci do klasy 1informacje po naborze

Rekrutacja 2019/2020  - co oferujemyROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNICY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW

I ICH RODZICÓW Z TERENU GMINY ŚWIDNICA

Od 1 września 2018r. naszym przyszłym uczniom i ich rodzicom oferujemy:

                    indywidualne podejście do ucznia;

                    wysoki poziom zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia szkoły w postaci tablic interaktywnych, programów multimedialnych, pracowni komputerowej;

                    zajęcia z religii i etyki,

                    naukę języków obcych:

·                    j. angielskiego od klasy 1 SP;

·                    j. niemieckiego od klasy 4 SP;

                    bogatą ofertę kół zainteresowań dla uczniów realizowanych między innymi w ramach projektu EFS „Świat Nauki”;

                    zajęcia rozwijające talenty i zdolności naszych wychowanków;

                    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

                    zajęcia rewalidacyjne;

                    opiekę pedagogiczną i psychologiczną;

                    opiekę logopedyczną,

                    gimnastykę korekcyjną,

                    zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej oraz hali sportowej;

                    naukę pływania, (dla klas 2 i 3 SP);

                    codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej;

                    darmową opiekę świetlicy od godz. 6:45 do godz. 16:30;

                    obiady;

                    dziennik elektroniczny;

                    koło teatralne (wyjazdy do teatru, szkół, przedszkoli);

                    szkolny wolontariat;

                    sportowe zajęcia pozalekcyjne (SKS);

                    wycieczki rowerowe w ramach działalności Koła Turystycznego Kret;

NASZA SZKOŁA JEST OTWARTA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

I ICH RODZICÓW PRZEZ 365 DNI W ROKU!!! ZAPRASZAMY!!!