Informacje dla rodziców na rok szkolny 2018/2019

Godziny lekcyjne


Przerwy obiadowe:
 
Powy窺zy rozk豉d obowi您uje od dnia 5 listopada 2018 r.

Informacje dla rodziców

Ogólne informacje dla rodziców

 Pobierz plik  [plik.pdf]

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w 安idnicy
ul. Ogrodowa 36 66-008 安idnica

PKO BANK POLSKI SA

77 1020 5402 0000 0202 0371 7071

Zasady wydawania obiadów

ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W 名IDNICY

1.    Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stoówce szkolnej jest dokonanie wp豉ty w wyznaczonym terminie.
2.    Wp豉ty za obiad na dany miesi帷 nale篡 dokona do 15 ka盥ego miesi帷a (data zaksi璕owania na koncie szko造) w takim terminie, aby pieni康ze wp造n窸y do 16 ka盥ego miesi帷a.
3.    Brak zaksi璕owanej wp豉ty do 16 dnia ka盥ego miesi帷a b璠zie równoznaczny z rezygnacj  korzystania z obiadów.
4.    Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi -  3 z,  dla dziecka z oddzia逝 przedszkolnego - 1,50z.


Wp豉ty prosimy dokona na konto bankowe Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II  w 安idnicy:
PKO BANK POLSKI
NR 
63 1020 5402 0000 0602 0382 1402
z podaniem w tytule p豉tno軼i nast瘼uj帷ych danych:
imi i nazwisko dziecka, klas, miesi帷 korzystania z obiadów i rodzaj op豉ty (op豉ta za obiad)

Warunki ubezpieczenia 2018/2019

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019 wybra豉 ubezpieczenie firmy AVIVA.

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
2. Informacja dotycz帷a zakresu ubezpieczenia - sk豉dka 46z
3. Informacja na temat sposobu zg豉szania szkody
4. Formularz zg這szenia szkody

Rekrutacja 2018/2019

Podanie do przedszkola [plik.pdf]

Podanie do szko造 podstawowej [plik.pdf]


Terminy i tematyka zebra z rodzicami

Pobierz plik  [plik.pdf]

Logo Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego